KONFERENCE

NOVÝ
STAVEBNÍ
ZÁKON

A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

26. 1. 2024 I PRAHA

Cílem konference je přinést aktuální informace o novém stavebním zákoně na úseku územního plánování a stavebního řádu.

Důraz je kladen na přechodná ustanovení a vyhlášky provádějící nový stavební zákon. Zazní též informace o novele liniového zákona a o s ní související novele stavebního zákona.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

Konference navazuje na úspěšnou konferenci Nový stavební zákon ze dne 22. června 2023.

Místo konání a datum

Pátek 26. ledna 2024
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kongresový sál – Knihovna
Kamýcká 1218
165 00 Praha-Suchdol

Dopravní spojení

MHD: ze stanice metra (trasa A) Dejvická autobusem 107 nebo 147 do stanice Zemědělská univerzita,
jízda trvá cca 8–10 min. Cesta pěšky ze stanice autobusu do knihovny ČZU je na mapě vyznačena modře.

Autem: z Dejvic po ulici Jugoslávských partyzánů směr Roztoky (Podbabskou a Roztockou ulicí podél řeky) stále po hlavní silnici směr Suchdol po ulici Kamýcká. Poté zabočit na ulici Sídlištní viz červená trasa na mapě.

Parkování je možné u budovy Knihovny ČZU.

Program konference

8:00        Prezence

9:00        Úvodní slovo

9:10        1. blok

  • Nový stavební zákon na úseku územního plánování – aktuální informace
  • Přechodná ustanovení a vyhláška

10:40      Přestávka na kávu

11:00     2. blok

  • Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu – aktuální informace
  • Účinnost stavebního zákona a přechodné období v souvislostech s povolením stavby

12:30      Oběd

13:30      3. blok

  • Prováděcí právní předpisy na úseku stavebního řádu

15:00      Diskuse, dotazy

Předpokládané ukončení konference do 16:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

Přednášející

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, lektor na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování, předseda zkušebních komisí, garant předmětů Pořizování a rozhodování v území a Příprava na ZOZ na Fakultě životního prostředí ČZÚ. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Ing. Žanet Hadžić, CSc.

Ředitelka odboru stavebního řádu MMR, lektorka na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění, lektorka přípravných seminářů k autorizačním zkouškám ČKAIT. Spoluautorka nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Legislativní odbor MMR, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a ministra zdravotnictví, odborný asistent Katedry správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Vložné

Vložné pro prezenční formu obsahuje vstup na konferenci, tištěné informační materiály, možnost přímé diskuse, coffee break a oběd.

Člen ČKAIT:

Vložné prezenční forma 2 290 Kč

Vložné při účasti on-line 1 590 Kč

Nečlen ČKAIT:

Vložné prezenční forma 3 690 Kč

Vložné při účasti on-line 2 490 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Pokyny pro platbu:

 • Identifikace platby: jméno a příjmení účastníka
 • Variabilní symbol je generovaný po přihlášení – číslo registrace/přihlášky
 • Zálohovou fakturu vystavíme a odešleme na požádání.

Vložné uhraďte bankovním převodem na účet č. 161782314/0300, nejpozději do 5 dnů od registrace/přihlášení, jinak bude vaše registrace zrušena.

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží v den konání konference.

Uzávěrka přihlášek:

Nejpozději do 24. 1. 2024 do 11 hodin nebo při naplnění kapacity sálu.

Akreditace:

Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 kreditním bodem. Potvrzení o účasti v programu CŽV vystavíme na vyžádání.

Registrace je uzavřena

0.00

Kontaktní údaje

Jsem členem ČKAIT *
Členské číslo ČKAIT *
Křestní jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *

Údaje pro fakturaci

Firma / fyzická osoba *
DIČ
Ulice, číslo popisné *
PSČ *
Obec *
Zúčastním se nečlen *
Zúčastním se člen *
Zálohova faktura *
Potvrzení účasti v programu CŽV *
Cena včetně DPH v Kč
0.00
Cena včetně DPH v Kč
0.00

Smluvní podmínky zde →

0.00

V případě účasti více osob z jedné společnosti se každá registruje zvlášť. V případě dotazů prosím kontaktujte telefon: 227 090 225 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

V případě dotazů, nás prosím kontaktujte na telefon:
227 090 501 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

Ohlédnutí

Fotogalerie z konference konané 22. 6. 2023

Partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita