KONFERENCE

NOVÝ
STAVEBNÍ
ZÁKON

A DIGITALIZACE

20. 6. 2024 I PRAHA

Sestříhaný záznam z konference
v délce cca 4 hodiny je ke zhlédnutí – viz níže.

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

Nový stavební zákon a související vyhlášky představují pro stavebníky i úřady zásadní změny – přinese pevné lhůty pro povolování staveb, digitalizované stavební řízení, jeden proces povolení stavby, úpravu technických požadavků nebo maximální sjednocení dříve roztříštěné právní úpravy do jednoho předpisu a další.

Tento zákon upravuje působnost orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

Dále upravuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

Nepropásněte jedinečnou příležitost slyšet NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON před jeho účinností od 1. 7. 2024!

Místo konání a datum

Čtvrtek 20. června 2024
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kongresový sál – Knihovna
Kamýcká 1218
165 00 Praha-Suchdol

Dopravní spojení

MHD: ze stanice metra (trasa A) Dejvická autobusem 107 nebo 147 do stanice Zemědělská univerzita,
jízda trvá cca 8–10 min. Cesta pěšky ze stanice autobusu do knihovny ČZU je na mapě vyznačena modře.

Autem: z Dejvic po ulici Jugoslávských partyzánů směr Roztoky (Podbabskou a Roztockou ulicí podél řeky) stále po hlavní silnici směr Suchdol po ulici Kamýcká. Poté zabočit na ulici Sídlištní viz červená trasa na mapě.

Parkování je možné u budovy Knihovny ČZU.

Program konference

8:00        Prezence

9:00        Úvodní slovo

9:10        Územní plánování  

 • Struktura závazných nástrojů územního plánování
 • Kdy se části ÚPD nepoužijí
 • Posuzování souladu s ÚPD
 • Posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování, charakter území
 • Nezávazné nástroje územního plánování a jak k nim přistupovat 

10:30      Přestávka

11:00      Stavební řád I. 

 • Soustava stavební úřadů – Kam na stavební úřad?
 • Proces povolení – jak správně požádat, postup stavebního úřadu, lhůty pro vydání rozhodnutí, odvolání
 • Plánovací smlouva a její dopad na povolení stavby

12:20      Oběd

13:20      Stavební řád II.

 • Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona – druhy formulářů
 • Vyhláška o požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška o dokumentaci staveb – forma řádného podání dokumentace pro povolení záměru
 • Provádění staveb a povinnosti autorizovaných osob ve výstavbě

14:40      Přestávka

15:00      Digitalizace stavebního řízení – Portál stavebníka

16:20      Diskuse, dotazy

Předpokládané ukončení konference do 17:00 hod.
Změna programu vyhrazena.

Přednášející

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, lektor na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování, předseda zkušebních komisí, garant předmětů Pořizování a rozhodování v území a Příprava na ZOZ na Fakultě životního prostředí ČZÚ. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Ing. Žanet Hadžić, CSc.

Ředitelka odboru stavebního řádu MMR, lektorka na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění, lektorka přípravných seminářů k autorizačním zkouškám ČKAIT. Spoluautorka nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Legislativní odbor MMR, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a ministra zdravotnictví, odborný asistent Katedry správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Ing. arch. Petr Klán

Ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR, dříve na resortu působil jako vedoucí odděleni digitalizace stavebního řízení a územního plánování, jeho předchozí profesní cesta je spjatá s řízením projektů.

Záznam z konference je možné zhlédnout 
po přihlášení.

Nečlen ČKAIT/ČKA:  1 200 Kč včetně DPH

Člen ČKAIT/ČKA:  0 Kč  

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Po přihlášení/zaplacení bude zaslán odkaz ke zhlédnutí záznamu z konference. 

Pokyny pro platbu:

 • Identifikace platby: jméno a příjmení účastníka
 • Variabilní symbol je generovaný po přihlášení
 • Zálohovou fakturu vystavíme a odešleme na požádání.

Platbu uhraďte bankovním převodem na účet č. 161782314/0300.

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři.

Vložné 

Vložné pro prezenční formu obsahuje vstup na konferenci, tištěné informační materiály, možnost přímé diskuse, coffee break a oběd.

Nečlen ČKAIT/ČKA:

Vložné prezenční forma 3 890 Kč vč. DPH
Vložné při účasti on-line 2 690 Kč vč. DPH 

Člen ČKAIT/ČKA:

Vložné prezenční forma 0 Kč
Vložné při účasti on-line 0 Kč  

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Smluvní podmínky zde.

Pokyny pro platbu:

 • Identifikace platby: jméno a příjmení účastníka
 • Variabilní symbol je generovaný po přihlášení – číslo registrace/přihlášky
 • Zálohovou fakturu vystavíme a odešleme na požádání.

Vložné uhraďte bankovním převodem na účet č. 161782314/0300, nejpozději do 5 dnů od registrace/přihlášení, jinak bude vaše registrace zrušena.

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží v den konání konference.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději do 17. 6. 2024 do 11 hodin nebo při naplnění kapacity sálu. 

Akreditace:
Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 kreditním bodem.
Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKA a je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Potvrzení o účasti v programu CŽV vystavíme na vyžádání.

Získejte přístup k videím z konference

Jsem členem ČKAIT/ČKA
V případě účasti více osob z jedné společnosti se každá registruje zvlášť. V případě dotazů prosím kontaktujte telefon: 227 090 225 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

V případě dotazů, nás prosím kontaktujte na telefon:
227 090 501 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

Ohlédnutí

Fotogalerie z konferencí konaných 22. 6. 2023 a 26. 1. 2024

Partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita